Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Medlemsassistans

Större motorbåt draggar upp mot land i Ängösund. Ett samtal från besättningen till en motorbåt vars ankare har släppt i den snabbt tilltagande vinden kommer

Läs mer »

Sjöräddningsuppdrag

Motorstopp i den ökande vinden. Samtidigt som augustivinden ökar och vrider sig mot nordväst stannar motorn på medlemsbåten och båten börjar driva upp på klipporna

Läs mer »