Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Patienttransport

Svante G och sjöräddarna fick i uppdrag av ÅHS att transportera hem en äldre patient till hens hemkommun. Framme i skärgårdskommunen kunde sjöräddarna tryggt hjälpa

Läs mer »