Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Medlemsassistans

Vid 12:30-tiden får vi samtal från medlem som befinner sig på stugan och snurran vägrar starta. Björkskär åker till platsen och försöker starta motorn utan

Läs mer »

Medlemsservice

Vi blir kontaktade av en utländsk segelbåtsägare som ligger till ankars i en naturhamn. När motorn skall startas fungerar inte startmotorn och ägaren konstaterar att

Läs mer »