Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (6)   

Patienttransport

Vid 14-tiden startar Rescue Björkskär mot Brändö med en liggande patient. När vi kommer till Brändö möter personal från vårdhemmet upp och tar emot patienten

Läs mer »