Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Medlemsassistans

Medlemmen ringer, efter att ha varit på stugan över helgen märker man att snurran inte startar, misstankar är att det kan vara batteriet. Ingen nöd!

Läs mer »

Medlemsassistans

En solig majdag avnjuts ute på ön och så kommer svallvågor från ett passerande fartyg och slår omkull medlemmarnas snurrebåt. Båten blir liggande i marvatten,

Läs mer »