Räddning av strandad båt

En styrpulpetbåt får problem med snurran lovart på land. Avståndet till land är kort och man hinner inte få i draggen före man strandat.
Där blir det att försöka hålla båten mot vågorna i väntan på att vi kommer fram.
Framkörningen är kort och det tar inte länge att få ut båten på öppet vatten. Även problemet med snurran hjälper vi till med att lösa, så färden kan fortsätta.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.