Motorbåt får roderhaveri utanför Sottunga

En större motorbåt på väg hem mot Helsingfors får haveri på rodret och behöver ankra upp utanför Sottunga, två ankare i föredömligt, men man är fortfarande orolig att båten ska slita sig och fara upp på land.
Rescue Krickan avgår från Långnäs för att assistera, det finns tyvärr inte något mekaniskt vi kan göra utan vi bogserar dem till trygg hamn i Långnäs.
På sjön, som livet i allmänhet så är det viktigt att vi hjälper varandra, ser ni en båt som ligger för ankar ett tiotal meter från land med vinden på och vinkar på hjälp, hjälp då dem! Det är varje båtfarares skyldighet och det kan vara ni nästa gång.
SAR 1297 18.33 – 21.26 Rescue Krickan

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.