Besättningstransport

En i besättningen behöver komma iland under resa, en avstickare in mot Åland och Mariehamn blir inte allt för lång och tidskrävande, Svante G kontaktas för transport sista biten in till hamn. Vi åker ut och möter upp, gör en bordning under gång och så kommer besättningsmannen över till Svante G. Vi lämnar fartygssidan och går in mot hamn medans lastfartyget återgår till sin kurs ut på Östersjön och ner mot kontinenten.
18.25 – 19.25

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.