Assistans

Under körning kommer det in en begäran om akut transport av hund till veterinär.
Rescue Krickan är ute på en körning då det kommer in en förfrågan om akut transport av en hund från Enklinge. Krickan vänder och går mot färjfästet på Enklinge, där hunden tas ombord för vidare transport mot veterinär. Vi hoppas att allt löser sig.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.