Amorellas bärgning och flyttning till Långnäs

Sjöräddningssällskapet var på plats från 12-tiden med 3 enheter. Primära uppgiften var att finnas på plats vid eventuella oljespill. Svante G hade Landskapets oljeskyddschef ombord. Björkskär hade förberett snabblänsa i Långnäs som omedelbart kunde läggas ut. Mobben fanns på plats att hjälpa till med utläggning av snabblänsa. Lanskapets fartyg Svärtan tog hand om oljeblandat vatten från Amorella före lossdragningen. Vid 20-tiden var Amorella förtöjd i Långnäs och lossningen av lastbilar och personbilar tog vid.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.