Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (1)   

Assistans

På fisketuren var olyckan framme, trots en lätt bottenkänning kröktes propelleraxeln såpass att assistans behövdes. Mobben bogserade haveristen till en hamn där båten kunde tas

Läs mer »