Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Medlemsbogsering

Medlemskapet kan nyttjas då båtupptagningssäsongen är här och båten redan vintertrött så att den inte kan flyttas till upptagningsplstsen. Rescue Svante G assisterade båten från

Läs mer »

Patienttransport

Rescue Björkskär utför hemtransport av patient som varit på ÅHS. Björkskär avg. Hamnsundet 14:05 och tillbaka på station kl. 18:10.

Läs mer »