Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Medlemsservice

Då man närmar sig sin destination så skär motorn. En annan båt uppmärksammar det hela och föredömligt hjälper dem sista biten till brygga. Nu behöver

Läs mer »

Sjuktransport

Alarmcentralen alarmerar Saltviks stationen vid 17:30 tiden om en sjuktransport från holme i Vårdö norra skärgård. Vi transporterar patienten till Hamnsundet varifrån man tar sig

Läs mer »