Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Sjöräddning

En mindre segelbåt hade varit på väg i nästan 1 dygn från Sverige mot den Åländska skärgården och hade problem med positionsbestämningen och begärde assistans

Läs mer »

Assistans

Motorbåt på väg mellan Seglinge och Mosshaga får motorproblem och behöver assistans. Man kan ta sig fram riktigt sakta, och kommer precis in i lä

Läs mer »

Medlemsassistans

Båt med drevbekymmer ankrat upp le för land öster om Brändö i väntan på bogser hjälp till service hamn. Lady rycker ut och kopplar tross

Läs mer »