Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Medlemsassistans

Under året ljusaste natt så krånglar det för en båt. Vinden kantrar och man måste skifta natthamn, under denna manöver är olyckan framme och ankarlinan

Läs mer »

Medlemsassistans

På hemväg från föregående uppdrag så blir vi in vinkade av en motorbåt. Den har fått motorbekymmer och vågar inte köra vidare. Vi kopplar bogser

Läs mer »

Medlemsassistans

En motorbåt kommer lite för nära en fiskodling där det ligger en omärkt tross och flyter, inom kort är trasslet ett faktum. Rescue West åker

Läs mer »

Assistans

Mitt på dagen blir vi alarmerade om en segelbåt som kört på grund. När vi kommer till platsen kopplar vi fast och drar sakta, segelbåten

Läs mer »