Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (6)   

Assistans

Alarm från privatperson om motorstopp i Västrahamnen. Båten har drivit in till kaj 6. Vi avgår med Svante G och bogserar den till Zetterströms varv.

Läs mer »