Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Patienttransport

Med solen i ryggen och måttlig sjögång så transporterar vi en person hem från sjukhuset till fortsatt vård i hemkommunen. Rescue Svante G

Läs mer »

Ambulanstransport

På hemväg från uppdrag så får vi ett samtal från en person som ligger med sin båt vid en skärgårdsö, en i besättningen har fått

Läs mer »