Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Handräckning

Trots det hårda blåsandet det senaste dygnet lyckas vi hitta en liten lucka med lugnare vind under eftermiddagen.Detta gör att vi kan hjälpa en patient

Läs mer »

Handräckning nr 2

Då vi återvänder från föregående körning så går vi direkt för att assistera en fiskebåt som behöver byta kajplats i hamnen men inte har en

Läs mer »