ÅSRS

Ordförande:
Ralf Hellman

Vice ordförande:
Nina Nyman Johansson

Suppleanter:
Carl-Gustav Sjölund
Åke Häggblom

Verksamhetsledare:
Dag Lindholm

Tekniskt ansvarig:
John Lundqvist

Teknisk assistent
Lars Gottberg

Skolningsansvarig:
Stephan Remmer

Lageransvarig:
David Andersson

Medlemmar:

Mari Rosenqvist

Mats Polviander

Ted Andersson

Christer Johansson

Christer Söderström

Mats Löfström

Ålands Sjöräddningssällskap är en allmännyttig förening, vilken har som huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland.

  • Övergripande prioritet vid uppdrag
  • Räddande av människoliv till sjöss
  • Miljöräddning (oljeskydd)
  • Räddande av egendom till sjöss
  • Bogsering och transporter

Verksamhet

Idag har sällskapet sex stationer placerade över hela Åland. Dessa stationer består av frivilliga män och kvinnor som vid sidan av sina vanliga jobb bemannar våra fartyg och båtar som finns till för att rädda människor, miljö och egendom alla årets dagar och alla dygnets timmar. De flesta av dessa, idag ca 120, sjöräddare står i beredskap och gör räddningsinsatser helt utan ersättning

Att bli medlem kostar idag endast €60 och genom att bli medlem så stödjer du oss som verkar för att göra vattnet som omger våra öar till en tryggare plats då oturen eller olyckan är framme.

Förebyggande verksamhetDe senaste tre åren har medlemsavgifter, donationer och bidrag möjliggjort för Ålands Sjöräddningssällskap att årligen rycka ut på 120-150 sjöräddningsuppdrag oavsett väder och tid på dygnet. Gör det möjligt för oss att även ha hög beredskap i år, du gör det lättast genom att bli medlem i Ålands Sjöräddningssällskap och du får genom ditt medlemskap även ta del av vår medlemsservice.

Sällskapet jobbar utöver vår utryckningsverksamhet också med förebyggande verksamhet. Genom utbildnings och ungdomsverksamhet med bland annat föreläsningar i landskapets skolor, höjer vi kunskapen och medvetandegör riskerna med att vistas vid kust och på havet. Vill du veta mer om vår förebyggande utbildning och information, tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Stadgar för Ålands Sjöräddningssällskap r.f.

Våra stadgar

Drogpolicy för Ålands sjöräddningssällskap r.f.

Drogpolicy