Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (118)    Okategoriserade (1)   

Läkartransport

Svante G transporterar ut läkare till skärgården för att hålla mottagning. En patient befinns vara i sådant tillstånd att doktorn anser att vidare undersökningar är

Läs mer »